Strona główna

Ciekawostki

Rocznice

Postacie

Daty

Najważniejsze daty w historii świata
 

 • 776 r.p.n.e - pierwsza olimpiada

 • 476 r. - upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego

 • 966 r. - chrzest Polski

 • 1000 r. - Zjazd Gnieźnieński

 • 1025 r. - koronacja Bolesława Chrobrego

 • 1138 r. - testament Bolesława Krzywoustego, rozbicie dzielnicowe

 • 1226 r. - sprowadzenie krzyżaków do Polski przez Konrada Mazowieckiego

 • 1364 r. - powstanie Akademii Krakowskiej

 • 1385 r. - Unia polsko-litewska w Krewie

 • 1410 r. - bitwa pod Grunwaldem

 • 1453 r. - zajęcie Konstantynopola przez Turków

 • 1466 r. - II pokój toruński

 • 1492 r. - odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba

 • 1517 r. - wystąpienie Marcina Lutra i początek reformacji

 • 1525 r. - Hołd Pruski

 • 1569 r. - Unia Lubelska

 • 1648 r. - powstanie Chmielnickiego na Ukrainie

 • 1655 - 1660 r. - Potop Szwedzki

 • 1683 r. - Bitwa pod Wiedniem

 • 1772 r. - I rozbiór Polski

 • 1776 r. - Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych

 • 1789 r. - Rewolucja Francuska

 • 1791 r. - Konstytucja 3 Maja

 • 1793 r. - II rozbiór Polski

 • 1794 r. - rezurekcja Kościuszkowska

 • 1795 r. - III rozbiór Polski

 • 1807 r. - utworzenie Księstwa Warszawskiego przez Napoleona Bonaparte

 • 1815 r. - Kongres Wiedeński

 • 1830 r. - powstanie listopadowe

 • 1848 r. - Wiosna Ludów

 • 1863 r. - powstanie styczniowe

 • 1914 - 1918 r. - I wojna światowa

 • 1918 r. - odzyskanie niepodległości przez Polskę